Vooruitblik 2020-2021

In de onderstaande link vind je de brief van het bestuur die ook per e-mail is gestuurd m.b.t. de stand van zaken voor wat betreft het bowlen:

Brief vooruitblik 2020-2021

In deze brief staat ook een link naar de site met twee vragen over het spelen van huisleagues in Corona tijd. Zonder jullie reacties weten we niet hoe wij het seizoen het beste kunnen starten.
Mocht je de vragen nog niet beantwoord hebben, dan vragen we jullie zo spoedig mogelijk onderstaande link te openen, in te vullen en op de verzenden knop te drukken.
Alvast bedankt voor de moeite.

Link naar de twee vragen

Beste Bowlers,

Zoals jullie ongetwijfeld  gehoord hebben heeft onze regering besloten om enkele maatregelen omtrent COVID-19 aan te scherpen en te verlengen tot 1 juni. Helaas heeft dat aanzienlijke gevolgen voor onze geplande activiteiten in seizoen 2019-2020.

Hierbij willen we aangeven wat de gevolgen zijn en wat dat voor jullie betekent:

Leagues

Voor alle BVBR leagues van seizoen 2019-2020 vallen de resterende speeldagen binnen de periode waarin de COVID-19 maatregelen van kracht zijn. Het gevolg is dat de leagues bij deze ten einde zijn gekomen.
Zie ook deze link van de NBF.

Omdat het seizoen niet volledig gespeeld is en niet alle teams evenveel tegen elkaar hebben gespeeld is het niet mogelijk een winnaar uit te roepen en zullen er ook geen prijsuitreikingen plaats vinden.

Ieder team heeft reeds betaald voor de laatste speelavond. Dit zal als een tegoed worden meegenomen naar het volgende seizoen, dat wil zeggen er is dan reeds betaald voor de laatste speeldag van het seizoen 2020-2021. Voor teams die stoppen met de league zal restitutie plaats vinden, mits zij zich tijdig afmelden voor het komende seizoen. Nieuwe teams zal gevraagd worden alsnog de dubbele betaling te doen aan het begin van het komende seizoen.

Bally’s Open C-toernooi

Het Bally’s Open stond gepland in mei en zal derhalve ook geen doorgang kunnen vinden. Wij hopen dit toernooi in het seizoen 2020-2021 weer te kunnen organiseren.

Bally’s Schaal

Helaas komt ook het toernooi om de Bally’s Schaal te vervallen. Zonder winnaars van de leagues immers geen deelnemers. Dit toernooi zal eind volgend seizoen terugkeren als de Bally’s Bokaal.

Slotfeest

Met de onzekerheid omtrent de COVID-19 maatregelen en de duur hiervan, zal ook het slotfeest komen te vervallen. Het bestuur heeft het voornemen om in plaats daarvan een feestelijke bijeenkomst te organiseren voor de start van het nieuwe seizoen 2020-2021.

ALV

Ook de geplande datum van de ALV valt binnen de periode waarin de COVID-19 maatregelen van kracht zijn. Het bestuur zal een nieuwe datum plannen voor de voorjaars ALV wanneer er meer duidelijkheid is over beëindiging van deze maatregelen. Mogelijk zal dit later zijn dan de uiterlijke datum van 15 juni zoals beschreven in de statuten van de vereniging.

Seizoen start

Wij hopen het nieuwe seizoen gewoon in september te kunnen starten, maar houden maatregelen en mogelijke gevolgen goed in de gaten. Wij houden jullie daarover op de hoogte via de email en de website.

Wij wensen jullie heel veel sterkte in de komende periode en behoud van een goede gezondheid!

Het bestuur van Bowling Vereniging Bally’s Rijswijk

Clubkampioenschappen 2020

De deelnemers voor de clubkampioenschappen 2020 zijn bekend.
Dit zijn de inschrijvingen (t/m 29 januari 2020):
Deelnemers clubkampioenschappen 2020
116 van de 197 leden hebben zich aangemeld.

Hier zijn de eindstanden van alle klassen, na de finale series:
Eindstanden
Clubkampioenen 2020
Dames AB Dames CD
Heren A Heren B Heren C Heren D

De voorrondes zitten erop.
Dit is de stand na de 12e serie:
Dames
Heren

Dit is de indeling van de finale op zondag 9 februari 2020:

Serie 1Van 10:00 tot 11:204 dames CD, 6 heren D en 2 heren B (13+14)
Serie 2Van 11:30 tot 12:5012 heren C
OLIE pauze
Serie 3Van 13:40 tot 15:0012 heren B (1 tm 12)
Serie 4Van 15:10 tot 16:304 dames AB en 8 heren A

Hier staat de indeling met de spelersnamen:
Indeling finale zondag 9 februari 2020

Voor vragen over de clubkampioenschappen of meldingen over de scores kun je een e-mail sturen naar dit adres: dinsdag.duo@bvbrijswijk.nl

Hieronder vind je informatie m.b.t. de clubkampioenschappen 2020:
Info BVBR clubkampioenschappen 2020

Per dag zijn er 2 series van 4 games single (2 spelers per baan). De eerste serie begint om 19:00 uur en de tweede na de olie pauze om 21:15 uur.

Hier een link naar het oliepatroon tijdens dit evenement: Chichen Itza