Reglement

Naam: 5e Bally’s Open
Erkenning: 2022/C939
Organisatie: Bowling Vereniging Bally’s Rijswijk in samenwerking met Bally’s Bar, Grill & Bowling!
Wanneer: 14, 15, 16, 18 en 19 juni 2022
Locatie: Bally’s Bar, Grill & Bowling
Volmerlaan 7C
2288 GC Rijswijk
Inschrijfgeld: € 30,00 per persoon
Opbouw:
Baanhuur € 15,40
Prijzengeld € 16,65
Organisatie Kosten € 4,30
Afdracht NBF € 3,80
Sponsoring € 10,15 –
Format: 6 games voorronde
Speelwijze: Europees Systeem, 2 spelers per baan, na iedere game wisselen
Handicap: 80% van 210 met een maximum van 60 pins per game (art. 215, Toelichting op het NBF sportreglement)
Finale: De 16 hoogst geëindigde heren en de 8 hoogst geëindigde dames spelen een finale van 5 games waarbij de pinfall inclusief handicap uit de voorronde meetelt voor het eindresultaat
Gemiddelde: Volgens uw digitale bowlingpas 2021-2022. Wanneer u nog geen pas gemiddelde heeft dan dient u een recente, door de wedstrijdsecretaris van uw vereniging ondertekende, verklaring te overleggen. Het in de verklaring gegeven gemiddelde moet tenminste gebaseerd zijn op 21 games. Indien geen geldig gemiddelde kan worden getoond, wordt u uitgesloten om mee te doen (art. 308 lid 4 van het NBF Sportreglement). Voor buitenlandse deelnemers zal artikel 309 worden gehanteerd.
Ex-aequo: Bij gelijke stand beslist het totaal aantal op scratch gegooide pins. Is ook dat gelijk, beslist het kleinste verschil tusssen de hoogste en de laagste game scratch
Re-entry: Re-entry is toegestaan, kosten hiervan zijn € 20,00 per persoon op basis van beschikbaarheid niet vooraf te reserveren. Laatst gegooide telt.
Melden: Uiterlijk een half uur voor de serie waarin u bent geplaatst.

Deelnemers, die zich hebben ingeschreven of laten inschrijven, zijn te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Dit geldt ook voor re-entries. Het inschrijfgeld dient U op de speeldag voor aanvang van de voorronde te voldoen.

Het dragen van bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.

Alle aanmeldingen zullen worden bevestigd via e-mail of MijnNBF.

De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

Opengevallen plaatsen in de finale zullen worden opgevuld.

In alle gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en deze is bindend. Daarbij worden de NBF reglementen in acht genomen.

Door deel te nemen aan ons toernooi gaat u akkoord met het volgende:

  • De organisatie mag uw contactgegevens gebruiken voor mailing ten behoeve van het Bally’s Open. U heeft ten alle tijden de mogelijkheid zich hiervoor uit te schrijven.
  • Dat er tijdens het toernooi foto’s gemaakt kunnen worden door de organisatie, en dat deze op onze website geplaatst kunnen worden.

Het is mogelijk om bij de wedstrijdtafel bezwaar aan te tekenen tegen het publiceren van foto’s en/of scores gegooid tijdens het 5e Bally’s Open.